SISU BTTM tandemaksel
SISU er den første lastebilprodusent som kan levere TANDEM med LØFT og FRIKOPLING av bakre aksel !

Dette er en gammel brosjyre, men det er også SISU sin tandemløsning. Så hvorfor forandre på noe som virker...Her ser man hvor høyt den løfter. Vanlig halvliters flaske. Legg merke til skvettlappen. Den er festet på en slik måte at den ikke blir revet av hvis en rygger borti noe.
SISU BTTM tandem har vært i bruk på SISU lastebiler siden 1993 og er derfor vel utprøvd. SISU BTTM tandem er en ideell løsning for dumper-, tømmer-, brøyte- og andre biler der fremkommelighet er et ubetinget krav.


Bildet er under bilen bakfra. Her ses sylinderen som løfter akselen. Løften er drevet av et vanlig boggiaggregat. Eller via arbeidshydraulikken slik at en har samme pumpe og sentral for boggi, tipp, sprelem, hengertipp, side- og snøplog.

SISU BTTM drivende tandemaksel er utstyrt med differensialsperrer på begge aksler og en langsgående sperre mellom akslene. Drift på bakre aksel og sperrene koples inn og ut med brytere på instrumentpanelet.

Og her er et bilde som viser bakkeklaringen under tandemen. Som en ser, så er det ingen stag, luftputer eller bremseklokker som er utsatt. Samme halvlitersflaske.

SISU BTTM tandem har innebygget alle fordeler fra en vanlig løfteboggi og en aksel med tandemdrift i en og samme aksel.
SISU BTTM tandem kan leveres med flere utvekslinger og boggilast på 26 tonn henholdsvis 32 tonn for HD-modellen.
Spesifikasjoner:
Utvekslinger: 4,09 4,30 4,68 5,56
Tillatt boggilast: 26 tonn
Tillatt boggilast HD modell: 32 tonn
Fjæring: 4 blads parabelfjær med dobbeltvirkende støtdemper.
Aksler: SISU med navreduksjon og differnsialsperre, aksellast 13000 kg eller 16000 kg som HD
Stabilisatorstag: På bakre aksel.

SISU - et fornuftig og økonomisk valg