Veivedlikeholdsbil

SISU har lang erfaring med å levere biler for veivedlikehold til et finske veivesenet. Bilene kan leveres med front og side plog, samt høvelskjær fra Theo som vist på bildet. Dumperkassa kommer fra Jorpe, den er beskrevet i brosjyren om Anleggsbil Dette bildet er tatt før brøytelys er montert.


Plogen foran kan vris slik at snøen kan kastes begge veier og slitestålet fjærer unna om en skulle kjøre på noe. Frontplogen har også slapseskjær. På både front og sideplogen er det utvendige brytere til løft og senk, slik at det er enklere å koble de på og av. På bildet under ser du knappene for sideplogen som er bak på bilen.

Høvelskjæret under bilen kan vris slik at en kan høvle mot begge sider. Det er utskyt på begge sider av høvelen og det kan tiltes slik at en får positiv vinkel. Denne høvelen kan presses hardt ned mot veien slik at isen rives opp.

Instrumentene inne i bilen gir full kontroll og er montert i samme panel for enkel bruk. Siden alt er laget hos SISU finnes elskjemaer på alt, så eventuell feilsøking forenkles.

1. Trykket mot bakken for undermontert høvel.
2. Dyse for vannspreder for kost, venstre.
3. Dyse for vannspreder for kost, høyre.
4. Kost eller børste foran.
5. Oljenivå for lavt i oljetank
6. Returoljefilter tett
7. Indikator for at tippen er 4 meter over bakken (justerbar)
8. Oljetemperatur for høy.
9. Konstant trykk på høvelblad under bilen.
10. Løse ut oljetrykk til alle funksjoner, brukes sammen med funksjonen som skal frigjøres.
11. Aktivisere sideplog.
12. Aktivisere oljetrykk til sandspreder og velge oljeretning.
13. Justere oljemengde til port A.
14. Justere oljemengde til port B.
15. Aktivisere oljetrykk til talerkenspreder.
16. Justere oljemengde til port A.
17. Justere oljemengde til port B.
18. Reversere talerkenspreder.
19. Talerkenspreder, max utmating
20. Talerkenspreder, automat
21. Talerkenspreder, justere automat
22. Frontplog opp, ned og sving.
23. Slapseskjær opp og ned.
24. Undermontert høvelskjær.
25. Sving undermontert høvelskjær.
26. Sideplog opp, ned, ut og inn.
27 og 28. Justere hastighet på sideplog ut og inn.
29. Nødstopp

Her er bryterene ved gearstanga.
30. Arbeidslampe bak framhjul.
31.
32. Bryter til manuell etterbrenning av CAT motor
33. Eksostemperatur CAT motor over 450 grader celcius.
34. Lyser ved behov for manuell etterbrenning, startes med bryter 32.
35. Sentralsmøring.
36. Lys til kollikran
37. Varme i dumperkasse.
38. Turtallsregulering CAT motor
39. Undermontert høvel går opp når bilen settes i revers.
40. Flytventil for frontplog.
41 Velge mellom to hastigheter for bil tipp ned.
42. Tipp bil.
43. Sprelem bil.
44. Sprelem henger.
45. Tipp henger.


Bilen kommer med et meget avansert og velutstyrt hydraulikkanlegg. Det er en stor fordel og få alt dette laget på et og samme sted av eksperter på SISU og hydraulikksystemer. Da slipper en problemer seinere.

1. Kontakt til ledning til inni hytta. F.eks. til utstyr med eget display.
2. Danfosssentral som styrer: 3. Koblingsboks.
4 Trykkfilter med vakt for tett filter.
5. Vendekran for tipp eller kost foran.
6. Oljenivå og temperatur.
7. Nivåvakt for oljetank.
8. Stoppekran for tapping av oljetank.
9. Hurtig senk på tippen. Sender olja rett i tank uten å gå om sentralen.
10. Returfilter for oljetank og varsel inni hytta for tett filter.
11. Kobling for test av ...
12. Kobling for test av ...
13. Kobling for test av ...